PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING
Makkelijk Afvallen B.V. zijn als volgt te bereiken:
Post-/Vestigingsadres : Kastanjelaan 400
Postcode :  5616 LZ
Plaats : Eindhoven
KvK nr. : 83293876
E-mailadres : info@makkelijkafvallen.nl

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Makkelijk Afvallen persoonsgegevens verwerkt
en gebruikt.

Makkelijk Afvallen respecteert de privacy van alle klanten [en gebruikers van de website].
Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt
behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Makkelijk
Afvallen. Wees je er dus van bewust dat Makkelijk Afvallen niet verantwoordelijk is voor het
privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Makkelijk
Afvallen.

PERSOONSGEGEVENS DIE MAKKELIJK AFVALLEN VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Makkelijk Afvallen verwerkt:

 • – Jouw voor- en achternaam;
 • – Jouw e-mailadres;
 • – Jouw IP-adres;
 • – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

Gegevens over jouw activiteiten op de website;

 • – Klantnummer;
 • – Bestelnummer;
 • – Bestelgegevens;

Makkelijk Afvallen verwerkt [geen] bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over
bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn
verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Makkelijk Afvallen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij
de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder
die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan
contact met mij op via info@makkelijkafvallen.nl, dan verwijder ik deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG MAKKELIJK AFVALLEN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van
Makkelijk Afvallen en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online
contactformulier) aan Makkelijk Afvallen verstrekt.
De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel – Grondslag

 • – Voor het afhandelen van jouw betaling; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een
  overeenkomst
 • – Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
 • – Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
 • – Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten
  Gerechtvaardigd belang
 • – Om goederen en diensten bij je af te leveren; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
 • – Makkelijk Afvallen verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte
 • – Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
 • – Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving Op basis van een wettelijke plicht

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Ik neem wel besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van Makkelijk Afvallen) tussen zit.

Makkelijk Afvallen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • – Active Campaign; Online programma voor Email-marketing; wordt gebruikt om nieuwsbrief en geautomatiseerde e-mails naar betrokkene te sturen nadat zij zich online hebben ingeschreven.
 • – Proveley: Een Online programma voor Social proof; het word gebruikt om een bevestiging te geven aan andere kopers van jouw aankoop.
 • – Converflow: Een online programma voor pop -ups; hiermee word op basis van gedrag een pop-up getoond.
 • – Deadlinefunnel: Een online programma voor tijdgebonden acties; hiermee word op basis van e-mail klik gedrag van onze ingeschrevenen tijdgebonden acties gehouden.
 • – Typeform: Een online programma om enquêtes mee te houden; hiermee verzamelen wij informatie om een beter beeld te krijgen van onze klanten.

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

Makkelijk Afvallen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is
om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

 • – Gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor
  bijvoorbeeld een lopende opdracht;
 • – In elk geval niet langer dan een 2 jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is
  gesloten.
 • – Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant
  zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

Persoonsgegevens – Termijn – Reden

 • – Jouw voor- en achternaam 2 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
 • – Jouw telefoonnummer 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
 • – Jouw e-mailadres Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbriefZodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
 • – Jouw IP-adres 365 dagen na websitebezoek Makkelijk Afvallen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee\ de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden Gegevens over jouw activiteiten op de website 365 dagen na websitebezoek Makkelijk Afvallen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

Door akkoord te gaan op deze privacyverklaring geeft u Makkelijk Afvallen toestemming om uw persoonsgegevens te delen met of te verkopen aan derde partijen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden, marktanalyse, en andere commerciële doeleinden. Wij verzekeren dat deze gegevens alleen worden gedeeld met partijen die eenzelfde niveau van gegevensbescherming bieden en dat uw gegevens vertrouwelijk behandeld worden. U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Makkelijk Afvallen blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Makkelijk Afvallen gegevens:

Derde – Categorie – Doel delen – Welke gegevens

 • – Administratiekantoor Verwerker Om de BTW-aangifte te doen Inkoop- en verkoopfacturen
 • – Facturatiesysteem Verwerker Om facturen en offertes te kunnen opmaken Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen
 • – Email- en websiteprovider Verwerker Voor de website en e-mails
 • – Bank Verwerkingsverantwoordeljke Om betalingen voor mij te genereren Bankrekeningnummer, naam
 • Marketing agencies voor marketingdoeleinden, marktanalyse, en andere commerciële doeleinden

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Makkelijk Afvallen in te zien, te
corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@makkelijkafvallen.nl. Makkelijk Afvallen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je
verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je
privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Makkelijk
Afvallen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij
een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

INDIENEN KLACHT

Makkelijk Afvallen wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van
mening bent dat Makkelijk Afvallen niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van
Makkelijk Afvallen wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden
voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
browser verwijderen. De cookies die Makkelijk Afvallen gebruikt zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
Makkelijk Afvallen maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische
cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht in
het gebruik van de website van Makkelijk Afvallen.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik
informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Tracking cookies
Met jouw toestemming plaats ik een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden
opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kan ik te weten
komen dat je naast mijn website ook op de betreffende andere website(s) uit mijn netwerk
bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres,
e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw
profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, de zogenaamde tracking
cookies. Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders of social mediabedrijven deze cookies op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke
pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online
surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die
zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet
gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar
dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk
relevant voor je zijn. Deze tracking cookies kan je centraal verwijderen via Your Online
Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Google Analytics
Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel
van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden
de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google wel
toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IPadres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en
door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden
aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van
het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons
Op de website van Makkelijk Afvallen zijn social media buttons opgenomen om
webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook,
Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van
Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze
code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de
privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke
regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij
via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie
wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield
principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse
Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau
voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden
in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Facebook
Makkelijk Afvallen maakt gebruik van Facebook Advertisement om het publiek te bereiken. Makkelijk
Afvallen levert gegevensinformatie aan Facebook om op basis van deze informatie
doelgroepen te formuleren voor Facebook Advertisement zoals look-a-like audiences.

BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Makkelijk Afvallen maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om
te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan
de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi.
Mijn laptop/computer is vergendeld met een sterk wachtwoord en mijn telefoon is zowel
vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID.
Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Makkelijk
Afvallen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via
info@makkelijkafvallen.nl

Deze privacy- en cookieverklaring is va 24/05/2018 –

Het Koolhydraatarm 50 Dagen Programma

Bewezen effectieve methode om eenvoudig blijvend gewicht te verliezen. Makkelijk om te volgen dankzij volledig uitgewerkte weekmenu’s, recepten en boodschappenlijstjes. Ontvang online support van onze afslank coach. Blijf gemotiveerd, houd vol en val af.

 • 140.000+

  Mensen gingen je voor

 • 90+

  Koolhydraatarme Recepten

 • 250

  Tips & Snacks

 • 100%

  Afslank Garantie (geld terug)

Meer info